Fibromiyalji: Astımın kontrol edilmesi de çok zor

Fibromiyaljisi olan hastalarda astımı kontrol etmek neden daha zor? Bu çok merkezli araştırma ekibi, klinik pratikte fibromiyaljisi olan hastalarda astım kontrolünü başarmanın en zor olduğunu zaten görmüştü.

Onun araştırması sadece bu zorluğu doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda hem fibromiyalji hem de astım hastalarında sıklıkla görülen artan anksiyete ve depresyon düzeylerinin bir sonucu olarak.

Current Medical Research and Opinion dergisinde sunulan veriler, bu alt gruptaki hastalara multidisipliner tedaviler bağlamında yardım ve solunum kontrolünün önemini göstermektedir.

Fibromiyalji vakaları, daha az iyi kontrol edilen astım: Çok merkezli çalışma, hem fibromiyalji hem de astımda 56 hastada ve bir fibromiyalji kontrol grubu oluşmayan 36 astımlı hastada yapıldı.

Fibromiyalji, çok sayıda kadını etkileyen bir hastalıktır, tüm katılımcılar kadındı. 2 çalışma grubu, çerçeve ve kontrol yaş sınırlarına bağlıydı.

Ağırlık ve sigara içenler. Astmatik fibromiyaljide çoğu katılımcıya fibromiyalji tanısı konulmadan önce astım tanısı konuldu.

Son olarak, astımın şiddeti, reçete edilen ilaçlar gibi her iki grupta da karşılaştırılabilir olmuştur 
. Verilerin analizi gösteriyor,

Bu fibromiyalji hastaları, önceki yıldaki astımın ortalama olarak daha fazla alevlenmesini rapor etti (fibromiyalji grubunda% 43’e karşılık kontrol grubunda% 34), ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Fibromiyalji ve astım hastalarında, insidans – hastalıklardan biri, GÖRH (gastroözofageal reflü hastalığı), anksiyete ve depresyon;

– Fibromiyalji için hastaneye kabulün en yüksek yüzdesi: Fibromiyalji hastalarının% 38’i ilk

Kontrol grubunda astım% 34 ve fibromiyalji hastalarının% 14’ü astım alevlenmesi için hastaneye yattığına ve fibromiyaljisi olmayan hastaların% 9’una karşılık gelmektedir.

-Antrom kontrol testinde fibromiyalji skoru düşük olan hastalar;

-yüksek yaşam kalitesi puanı, en sık hiperventilasyon kaynağı ve … daha yüksek kaygı ve depresyon seviyeleri.

Sonuçlar genellikle 2 grup arasında karşılaştırılabilir olsaydı, akciğer fonksiyon testleri, hem fibromiyalji hem de astım hastaları, fibromiyaljiden daha fazla nefes darlığı (dispne) bildirdiler.

Fibromiyaljisi olan hastalarda daha düşük algılanan yaşam kalitesi, daha kaygılı ve depresif olan bu hastalarda astım ataklarının yönetilmesinin en zor açıklanmasına yardımcı olabilir.

Bu nedenle, bu en hassas gruptaki hastalarda bu semptomları azaltmak için multidisipliner bir bakım protokolü geliştirmeye yönelik bir çağrı bulunmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!