Elinde güç kaybediyor musun? Fibromiyalji hastaları

Çoğu fibromiyalji hastalarının mevcut olduğu ortak bir özellik, vücudun büyük bir bölümünü etkileyen yaygın bir ağrıdır. Bu rahatsız edici semptom, genellikle sabah eklem sertliği, el ve ayaklardaki paresteziler, yani karıncalanma hissi ve uyuşukluk, uyku bozuklukları ve hepsinden öte gün boyunca onlara eşlik eden yorgunluk ve yorgunluk hissi ile birlikte görülür. Bu yorgunluk, fibromiyaljinin, hastaların% 90’ını etkileyen çabaya karşı zayıf bir toleransa sahip olmasına katkıda bulunur.

Bu nedenle, Granada Üniversitesi’nde bir ekip tarafından yürütülen ve Ocak 2011’de Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Arşivleri dergisinde yayınlanan bir çalışmanın, bu hastaların tamamlayıcı bir araç olarak kullanabilmeleri için ellerinde bulunan dirençleri analiz etmesinin nedeni budur. Kadınlarda fibromiyaljinin şiddetinin değerlendirilmesinde.

Amaç, fibromiyaljinin varlığı ve yokluğu ile hastalığın 81’i ve 44’ü sağlıklı kadında şiddeti arasında ayrım yaparken güç testinin eldeki kapasitesini belirlemekti.

El dinamometresi yardımıyla eldeki kuvvetin direncini maksimum izometrik kuvvet testi ile ölçtüler. Kadınlarda elde edilen skora göre sınıflandırıldı: Orta fibromiyalji (<70) ve Şiddetli fibromiyalji (70 veya daha fazla). Gözlemledikleri sonuçlar:

Elde fibromiyaljinin varlığı ve yokluğu arasında en iyi ayrım yapan eşik dayanımı direnci 23.1 kg idi.

Şiddetli ve orta şiddette fibromiyalji arasında en iyi ayrım yapan eşik 16.9 kg idi.
El gücü 23.1 kg veya daha az olan bir direnç, yaş sınırından sonra fibromiyaljiye yakalanma olasılığının 33.8 kat daha yüksek olması ile ilişkiliydi.

Fibromiyalji grubunda, 16.9 kg veya daha az eldeki kuvvet kuvveti, ciddi fibromiyaljiye yakalanma olasılığının 5,3 kat daha yüksek olması ile ilişkili bulunmuştur.

Bu araştırmacılar tarafından sunulan sonuçlar şudur: fibromiyaljili kadınlarda eldeki kuvvetin direncinin yanı sıra orta derecede fibromiyalji ile partnerlerine göre şiddetli fibromiyaljisi olanlarda azalmıştır.

Ayrıca, bu önerilen standartlara uymayan kadınların, yararlı ve bilgilendirici bir araç olarak kullanılacağından, iyi bir teşhis koyması için doktora rehberlik edebileceğini belirtmektedirler. Elinizde arkadaşlarınız / ailenizden daha az direnç ve güce sahip olduğunuzu fark ettiniz mi? Günlük yaşamın hangi yönlerinde bir engel var? İzlenimlerinizi bizimle birlikte paylaşacağımızı umuyoruz, ki bu da üye hastalarımıza göndereceğiz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!