Fibromiyalji ile 5 erken uyarı işareti

Fibromiyaljinin semptomları diğer hastalıklarla ilişkili olanlara benzese de, birden fazla semptom gözlenirse, erken teşhis için doktorunuza başvurmak iyi bir fikirdir. Fibromiyalji, tüm tıbbi organizasyonlar (ve 1992’den beri Dünya Sağlık Örgütü) tarafından tanınan bir hastalıktır. Kadınlarda prevalansı   hiç şüphesiz daha yüksektir. Klinik profil ve belirtiler kronik kas-iskelet ağrısı, hassas bağırsak sendromu, aşırı aktif mesane bozuklukları, uyku bozuklukları arasında değişen…

Qu’est-ce que la fibromyalgie? Quels sont ses symptômes? Comment l’empêcher? Découvrez si vous l’avez

Beaucoup ne connaissent pas ce terme de fibromyalgie. Il peut être défini comme une maladie d’étiologie inconnue qui provoque des douleurs musculaires chroniques. À l’heure actuelle, le traitement de cette maladie est devenu l’un des grands défis actuels de la médecine. Cependant, la cause de cette maladie est inconnue. Cette raison est devenue une énorme limitation pour…

Fibromiyalji nedir? Belirtileri nelerdir? Nasıl önlenir? Varsa keşfedin

Pek çoğu fibromiyaljinin bu dönemini bilmiyor. Kronik iskelet kası ağrısına neden olan etyolojisi bilinmeyen bir hastalık olarak tanımlanabilir. Şu anda, bu hastalığın tedavisi, tıbbın mevcut güncel sorunlarından biri haline gelmiştir. Bununla birlikte, bu hastalığın nedeni bilinmemektedir. Bu nedenle yeterince güçlü bir yanıt bulmak için büyük bir sınırlama haline gelmiştir. Çok belirgin olan bir şey, ondan muzdarip olanlar…

Cos’è la fibromialgia? Quali sono i suoi sintomi? Come prevenirlo? Scopri se ce l’hai

Molti non conoscono questo termine di fibromialgia. Può essere definito come una malattia di eziologia sconosciuta che causa dolore cronico nei muscoli scheletrici. Allo stato attuale, il trattamento di questa malattia è diventato una delle grandi sfide attuali della medicina. Tuttavia, la causa di questa malattia è sconosciuta. Questo motivo è diventato un enorme limite per trovare…

FIBROMYALGIe EN dood | WAT JE MOET WETEN

Velen in de medische gemeenschap hebben jarenlang geaccepteerd dat fibromyalgie een chronisch pijnsyndroom is, zelfs geen ziekte. En zeker niemand doden. Er zijn echter sporadische meldingen in de literatuur van toegenomen mortaliteit door hart- en vaatziekten en zelfmoord. Een vorig jaar gepubliceerd onderzoek naar “artritis en reuma” vond verontrustende trends in een cohort van fibromyalgiepatiënten die de…

FIBROMYALJİ VE ÖLÜM | NE SÖYLÜYORUZ

Tıp toplumundaki birçok kişi, fibromiyaljinin bir hastalık bile değil, kronik bir ağrı sendromu olduğunu kabul etmiştir. Ve kesinlikle kimseyi öldürmeyin. Ancak, literatürde kardiyovasküler hastalıklardan ve intihardan kaynaklanan mortalitenin artmasıyla ilgili sporadik raporlar bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıl “Artrit ve Romatizma” da yayınlanan bir çalışma, fibromiyalji hastalarının bir araya gelmesinde, sağlık camiasının odağını fibromiyaljiye doğru kaydırabilecek rahatsız edici eğilimler buldu….

FIBROMIALGIA E MORTE | COSA DEVI SAPERE

Molti nella comunità medica hanno accettato per molti anni che la fibromialgia è una sindrome da dolore cronico, nemmeno una malattia. E certamente non uccidere nessuno. Tuttavia, ci sono state segnalazioni sporadiche in letteratura di aumento della mortalità per malattie cardiovascolari e suicidio. Uno studio pubblicato l’anno scorso in “Arthritis and Rheumatism” trovato tendenze preoccupanti in una…

FIBROMYALGIE ET ​​MORT | CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

Beaucoup de membres de la communauté médicale admettent depuis de nombreuses années que la fibromyalgie est un syndrome douloureux chronique, pas même une maladie. Et certainement pas tuer qui que ce soit. Cependant, il y a eu des rapports sporadiques dans la littérature concernant une mortalité accrue due aux maladies cardiovasculaires et au suicide. Une étude publiée…

FIBROMYALJİ’NİN İLK İŞARETLERİ: İŞARETLER VE ERKEN SEMPTOMLAR

Eğer acıyla savaşırsanız, fibromiyalji adı verilen bir durumunuz olup olmadığını düşünebilirsiniz. Fibromiyaljinin ilk belirtileri nelerdir? Bu hastalığın birkaç farklı belirtisi vardır ve bu nedenle, fibromiyaljinin ilk belirtilerinin bir karar vermeden önce ne olduğunu anlamaya çalışmamız önemlidir, bu bizim sahip olduğumuz problem olabilir. Bu yazıda, fibromiyaljinin en sık görülen ilk belirtilerini araştıracağız. Fibromiyaljinin ilk belirtileri nelerdir? Bu…

Morgan Freeman fibromiyaljiden muzdarip, ancak enerjiyi korumak için basit bir numaraya sahip

Morgan Freeman, büyük ekranın en tanınmış yüzlerinden biridir. Bu ikonik aktör, 1964’te oyunculuğa başladığı günden beri çok çeşitli karakterleri içeriyordu. Televizyonda ilk kez kendisine belli bir popülerlik kazandıran ilk görünümü, 70’li yıllarda The Electric Company’nin çocuk gösterisinde oldu. Oyuncu, Invictus’taki büyük Nelson Mandela’yı kişileştirdi ve hatta bir seslendirme ve anlatım sanatçısı olarak çalışıyor. Korkunç bir şoktan…

error: Content is protected !!